Landstinget i Östergötland

Utbrottet av MRSA i landstinget nu under kontroll

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:48 CET

I år har 29 000 odlingar tagits men endast 40 fall av MRSA har funnits.
Under år 2005 var siffran 108 fall. Men trots detta krävs alla ansträngningar för att medarbetare fortsätter att följa gällande hygienregler.

– Medarbetarna har gjort en fantastisk insats, tycker Barbro Isaksson, hygienöverläkare. Glädjande kan vi konstatera att förbrukningen av desinfektionsmedel har ökat med 43 procent år 2005 jämfört med år 2004. Det tyder på en ökad följsamhet till hygienregler och förbättrad vårdhygienisk kvalité och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Vissa lättnader
Landstingen inom sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar med en gemensam strategi för att bekämpa MRSA. I Kalmar och Jönköping kommer sjukhusen att upphöra med kontrollodling av patienter, personal och studerande från Östergötland.

Handlingsplan-MRSA gäller fortfarande och har nyligen reviderats. En förändring är att kontrollodlingen upphör när det gäller patienter, personal eller studerande från Stockholm, Malmö/Lund och Göteborg. Inget län i landet har för närvarande något utbrott av MRSA eller förhöjd incidens.
Fortsatta kontrollodlingar
Alla patienter med riskfaktorer, exempelvis de som har sår, eksem eller kateter, ska alltid kontrollodlas i samband med inläggning för akut eller planerad vård. Patienter med infekterade sår eller diarréer vårdas på enkelrum om det är möjligt. Vårdcentraler som ordinerar antibiotika för exempelvis infekterade sår eller urinvägsinfektioner hos patienter med urinvägskateter ska alltid göra en kontrollodling avseende MRSA.

– Även fast vi nu har fått kontroll över MRSA-utbrottet får vi inte slappna av utan måste fortsätta följa hygienreglerna och handlingsplanen. På samma sätt som MRSA har ökat i Sverige, ökar andra former av multiresistenta bakterier som vi är observanta på, säger Barbro Isaksson.


Läs mer i senaste Aktuellt om MRSA 061031>>> http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=24404

och i den reviderade ”Handlingsplan MRSA”>>> http://www.lio.se/Templates/FileList.aspx?id=5884