Arete Meritering

Utdelning av meriteringsbevis till 25 särskilt yrkesskickliga lärare i skola och förskola!

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 15:12 CET

- Excellens är ingen given egenskap. Det är resultatet av ett medvetet utvecklingsarbete. Att vara en yrkesskicklig lärare är en sak. Att bli en särskilt yrkesskicklig lärare, en excellent lärare en annan.

Arete Meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant forskning. För skolhuvudmän är meriteringsprogrammet ett sätt att lyfta särskilt skickliga lärare.

På plats för att svara på frågor vid utdelningen är, förutom de Aretemeriterade lärarna, representanter från huvudmännen, Aretes meriteringsråd, examinatorsgrupp samt vd.

Meriteringsbevisen delas denna gång ut av Leif Davidsson, fd. ledamot i Aretes meriteringsråd och Överdirektör på Skolverket. ”Arete fokuserar på lärares kärnverksamhet”.

Hittills har drygt 350 lärare deltagit i Meriteringsprogrammet Arete i Sverige och över 1000 lärare från ett 25-tal huvudmän har gått Arete Meriterings kortare 6-veckors Förstelärarmeriteringsprogram.

Vid denna ceremoni delas även meriteringsbevis ut till Aretemeriterade lärare i förskola!

Läs mer om Arete Meritering på www.aretemeritering.se

Tid och plats för utdelningen:
Datum: Måndag den 5 december
Tid: 18:30
Plats: Kungl. Myntkabinettet
Adress: Slottsbacken 6, Stockholm

OSA till niclas.nilsson@aretemeritering.se eller 0708 18 59 26

Program:
18.30 Programledare Robert Edström hälsar välkommen
18.40 Några lärare berättar om sina erfarenheter av att delta i programmet
19.00 Programchef Ylva Gunnars talar
19.10 Leif Davidsson talar
19.25 Utdelning av meriteringsbevis
19.40 Fotografering
20.00 Mingel. Då finns också tid för intervjuer och frågor.

Välkomna!


De lärare som tar emot sina meriteringsbevis kommer från:

Stockholms stad - 5 st
Nacka kommun - 4 st
Norrtälje kommun - 8 st
Karlstads kommun - 1 st
Svalövs kommun - 1 st
Åstorps kommun - 6 st

För mer information om Arete Meritering: Per Reinolf, VD
per.reinolf@aretemeritering.se, 0704 - 33 45 44


Arete Meritering driver och samordnar Meriteringsprogrammet Arete som är utvecklat i ett flerårigt samarbete mellan Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Arete Meritering verkar för att det ska bli lönsamt för lärare att ständigt utveckla sin yrkeskompetens.

Under 2016 startade Arete även upp helt nya praktiska kurser och utbildningar för lärare.