Medirox AB

UTDELNING I MEDIROX AB

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:51 CEST

Under förutsättning att bolagsstämman, den 30 mars 2006, så beslutar lämnar Medirox en ordinarie utdelning om 1,50 kr samt en bonusutdelning om 8,50 kr.

Listningsnamn: MEDIROX A
Tickerkod: MROX A
Avstämningsdag: 2006-04-04
Sista dag ink: 2006-03-30
Första dag ex: 2006-03-31
Flerdagarsorder gällande från sista dag inklusive rätt till utdelning till nästföljande handelsdag eller längre kommer att tas bort efter handelsdagen slut, 2006-03-30


Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen