Peab AB

Utdelningsprospektet avseende Brinova offentliggjort

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 09:11 CEST

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB har offentliggjort prospektet avseende utdelning och notering av aktier i Brinova. Prospektet finns tillgängligt på www.peab.se och www.brinova.se

Utdelning och notering av Brinova kommer att ske under hösten 2003 enligt följande tidplan:

10/10 Sista dagen för handel i Peab med rätt till aktieandelar i Brinova
13/10 Peab noteras exklusive rätt till aktieandelar i Brinova
15/10 Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar i Brinova
20/10 - 4/11 Handel med aktieandelar i Brinova
20/10 - 7/11 Anmälningsperiod
20/11 Beräknad första dag för notering av Brinovas B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista

Den tryckta versionen av prospektet kommer att distribueras till Peabs aktieägare med början den 17 oktober 2003.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Göransson, Finanschef Peab 0733 37 10 13
Gösta Sjöström, Informationschef Peab 0733 37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se