Länsstyrelsen i Uppsala län

”Utdöd” fjäril återfunnen i Enköpings kommun

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:17 CEST

Presskontakter: Leena Marandi mobil: 070-5922452


Den svartfläckiga blåvingen – en fjäril som ansetts vara utdöd i länet sedan slutet av 80-talet – har åter dykt upp i Enköpings kommun.

– Under sommaren 2006 hittades blåvingen på två platser i Enköpings kommun. Länsstyrelsen har därför denna sommar genomfört en inventering och resultatet är glädjande. Fjärilen hittade på sex platser nära Örsundsbro. Samtidigt har fynd från andra platser i Enköpings kommun också rapporterats in. Detta ger hopp om att den svartfläckiga blåvingen finns på fler platser i länet, berättar handläggare Niina Sallmén vid länsstyrelsens miljöenhet.

Den svartfläckiga blåvingen trivs på ängar och hagmarker med betande djur. Den lägger sina ägg på värdväxterna timjan och kungsmynta, och när larverna kläcks äter de av värdväxternas frön. Den svartfläckiga blåvingen är beroende av att rödmyror finns på platsen. Fjärilslarverna övervintrar nämligen nere i rödmyrornas bon.

Den svartfläckiga blåvingen förekommer idag i Skåne, Västergötland, Öland, Gotland, Södermanland och nu alltså även i Uppland. Under senare delen av 1900-talet har den minskat kraftigt i antal eftersom jordbruket har genomgått stora förändringar. Den ingår i EU:s art- och habitatdirektiv och är fridlyst. Det innebär att det är förbjudet att fånga eller döda den.

Under 2007 har DNA från den svartfläckiga blåvingen samlats in från Södermanland, Gotland och Uppsala län för DNA-analyser på Köpenhamns universitet. Där finns DNA sedan tidigare från Västra Götaland, Skåne och Öland. Förhoppningen är att DNA-studien ska ge kunskap om hur bra arten är på att sprida sig och hur nära släkt svartfläckiga blåvingar i de olika landskapen är.

För ytterligare information, kontakta miljöenheten:

Niina Sallmén, tfn: 018-19 50 93, Elisabet Odhult, tfn: 018-19 52 02.