Holmen Paper

Utdrag ur Holmens delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:46 CET

Här kan du läsa ett utdrag ur Holmens delårsrapport för januari-september 2006. Vill du läsa mer är du välkommen att besöka Holmen-koncernens investerarinfo: http://www.holmen.com/main.aspx?ID=401ab21f-66dd-4481-860f-22375b5841f4 eller ladda ner pressmeddelandet som pdf.

Holmen delårsrapport januari-september 2006: http://www.holmen.com/Main.aspx?ID=ce3aa3ae-7d88-4617-8af4-09c5fefdc5f7

Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under tredje kvartalet med högt kapacitetsutnyttjande. De totala leveranserna till Europa ökade med 3 % jämfört med januari-september 2005.

Efterfrågan på SC-papper i Europa ökade med 8 % och på bestruket tryckpapper med 1 %.

Holmen Papers leveranser ökade med 15 % jämfört med januari-september 2005 främst genom den nya pappersmaskinen i Madrid. Tredje kvartalets leveranser var i nivå med föregående kvartal.

Priserna för Holmen Papers produkter var i genomsnitt cirka 5 % högre än föregående år. Holmen Papers rörelseresultat för januari-september blev 659 (500) mnkr. Förbättringen beror på högre pris och ökade leveranser. Samtidigt påverkades resultatet negativt av högre kostnader för energi och returpapper.

Jämfört med andra kvartalet 2006 ökade resultatet med 60 mnkr till 245 mnkr på grund av högre produktion och säsongsmässigt lägre personal- och underhållskostnader. Högre priser för el, returpapper och ved påverkade resultatet negativt.