Kungl. Hovstaterna

UTDRAG UR KUNGAFAMILJENS PROGRAM VECKA 9

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:16 CET

TILL MASSMEDIA FRÅN HOVSTATERNAS INFORMATIONS- OCH PRESSAVDELNING
2007-02-23
UTDRAG UR KUNGAFAMILJENS PROGRAM VECKA 9

Dag Tid Aktivitet, plats Deltagare

Må 26 Närvaro vid möte med Baden-Powell Fellows
Paris
Kontakt: Sven Erik Ragnar
Tel: 070-563 10 66
Kungen

Föredrag på Kungl. Slottet
Lördagen den 3 mars kl.13.00
”Svallvågor från de kungliga slotten”
Inredningen av Stockholms slott under Carl Hårlemans och Jean Eric ERehns ledning blev
under 1700-talet den stora inspirationskällan i Sverige för skapandet av en ny franskorienteras elegant bostadsmiljö.
de kungliga inredningarna ledde till en möbelproduktion som kom att spridas över hela Sverige ända in i bondehemmen,
Fil. lic Lars Sjöberg
Biljetter och information tel. 08-402 61 30
Kontakt:
Nina Eldh, informationschef, tel 08-402 60 58
Catherine Broms, informationssekreterare, tel 08-402 60 61
Morgan Gerle, informationssekreterare, tel 08-402 60 59
Ann-Christine Jernberg, informationssekreterare, tel 08-402 60 60