Förlaget Lohr gen Stahl

Utdrag ur recension för boken - Afghanska kvinnor-fredsduvor eller offer?

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2012 18:09 CEST

Afghanska kvinnor - fredsduvor eller offer
Förlaget Roland Lohr gen Stahl -2012-07-22 10:12

Utdrag ur recension för boken - Afghanska kvinnor-fredsduvor eller offer?

Författaren som i egen förlagsverksamhet skriver informationsböcker om vitt skilda områden som alla behandlar mänskliga rättigheter och maktmissbruk, presenterar här en upplysningsskrift om de afghanska kvinnornas situation. Trots västvärldens intresse så finns lite forskning eller djupare fakta. Så denna lilla bok innehåller, efter en historisk genomgång, information om utvecklingen. Lagar, organisationer, nätverk skildras, samt internationella ansträngningar av skiftande slag. Viktiga är redogörelserna för de afghanska kvinnornas starka andel i framstegen.

Mellan kapitlen vittnar kvinnor med egna berättelser om den oerhört svåra vardagen mitt i den brutala verkligheten och de ideologiska motsättningarna. Först ges dock en mycket användbar lista på de olika organisationerna och föreningarna som författaren sedan åberopar.  Men facit består: kvinnorna kommer inte att finna sig i att kompromissas bort i en fred mellan beväpnade män.

Kaj Fölster - Lektör

BTJ