Samhällsnyttan

Utemiljön - viktig för barn, pedagoger och föräldrar

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 11:08 CET

I Samhällsnyttan har föräldrar betygsatt och kommenterat förskolor. En klar majoritet ger svenska förskolan höga betyg. Förskolor med höga betyg får ofta omdömen som säger att pedagogerna "ser barnet" och "är lyhörda för olika behov". Dock finns det en parameter som är viktig för föräldrar, utemiljön. I SvD har man konstaterat att det är viktigare än man tidigare trott, även för barnen.


Maria Nordström, docent i psykologi vid SLU, har studerat hur storlek och utformning på skolgård påverkar barnen. Hon konstaterar att barn som har en rymlig och bra skolgård är mer fysiskt aktiv, vilket även påverkar skolresultaten. Boverket anser att en utemiljö behöver vara minst 3000 kvadratmeter om utelek ska kunna upprätthållas, men detta är bara rekommendationer och Maria konstaterar att de täta stadsmiljöer som byggs idag står för en utmaning i denna fråga.

I Samhällsnyttan betygsätter och kommenterar föräldrar förskolor och skolor. Även i denna fråga kan vi konstatera att föräldrarnas önskemål överensstämmer med forskningen. Drygt 70 procent av nöjda föräldrar som kommenterat sin förskola väljer att särskilt framhäva att det finns en bra utemiljö. 

- Jag tycker det är intressant att forskningen återigen stämmer överens med föräldrarnas tyckanden, säger Karin Nilsson, Samhällsnyttans grundare. Nöjda föräldrar tycker det är viktig att särskilt nämna hur utemiljön ser ut, så min slutsats är att det är särskilt viktigt för föräldrar. Vi hoppas såklart att Boverkets rekommendationer efterlevs, säger Karin, särskilt då både forskning och föräldrars åsikter är överens om att detta är viktigt för barnen, säger Karin.

Några kommentarer som finns att hitta i Samhällsnyttan är:

Jenny: Gemytlig stämning och en bra utegård. Bra personal som bemöter både barn och föräldrar på ett bra sätt.

Magnus: Bra lokaler, fantastisk gård, närhet till äventyr och mycket bra pedagogik.

Niklas: Jag tycker om förskolan. den är ganska stor och det är kanske ett minus, men utegården är lummig och fin. På det hela en bra förskola.

Anna-Karin: Nu har vår son gått på avd humlan på Pilängen i två och en halv månad och både han och vi föräldrar trivs jättebra! Personalen är toppen och även om byggnaden är modell äldre är den och gården mkt trivsam. En toppenfin förskola!

Samhällsnyttan ska vara det forum som användare av offentliga tjänster använder dagligdags för att beskriva vad de tycker. Både goda och dåliga erfarenheter skapar en bild som är ett nödvändigt komplement till organisationens egen information.

Samhällsnyttan ger dig plattformen för att yttra din mening och vi är beredda att arbeta för din sak!