Justitiedepartementet

Utestående frågor om Stockholmsprogrammet lösta

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 16:21 CET

Vid dagens ministerråd för rättsliga och inrikes frågor var det justitieministrarnas tur att diskutera Stockholmsprogrammet. Ministrarna var överens om att effektiva åtgärder mot den gränsöverskridande brottsligheten är nödvändiga men att lika viktigt är att säkerställa rättssäkerhet. Strävan efter ökad säkerhet inom EU ska inte ske på bekostnad av den enskilde individens rättssäkerhet, integritet och rätt till privatliv.

Vid dagens ministerråd för rättsliga och inrikes frågor var det justitieministrarnas tur att diskutera Stockholmsprogrammet. Ministrarna var överens om att effektiva åtgärder mot den gränsöverskridande brottsligheten är nödvändiga men att lika viktigt är att säkerställa rättssäkerhet. Strävan efter ökad säkerhet inom EU ska inte ske på bekostnad av den enskilde individens rättssäkerhet, integritet och rätt till privatliv.

I förslaget till Stockholmsprogram balanseras bättre brottsbekämpning med åtgärder för rättssäkerhet och stärkt skydd för privatlivet. Exempel på åtgärder av det förra slaget är effektivare polissamarbete genom ett bättre utnyttjande av Europol och en mera genomtänkt plan för det framtida informationsutbytet. Exempel på åtgärder av det senare slaget är en snabb anslutning av EU till Europakonventionen, en roll under lag-stiftningsprocessen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, en plan för att stegvis stärka minimirättigheter för den tilltalade i brottmål, en ökad betoning av brottsoffrens rättigheter samt en mer verkningsfull reglering om dataskydd.

- Vi har haft som ambition med Stockholmsprogrammet att skapa ett tryggare och öppnare Europa där enskildas rättigheter värnas och där samarbetet inriktas på åtgärder som ger ett mervärde för den enskilde. När vi nu närmar oss slutet i förhandlingarna vågar jag påstå att vi lyckats, säger justitieminister Beatrice Ask.

Under justitieministrarnas möte diskuterades också gemensamma mål vad gäller utbildning av domare och åklagare. Medlemsstaterna kunde här enas om utökade utbildningsinsatser om de gemensamt antagna reglerna kombinerat med utbytesprogram för att öka förståelsen för och förtroendet för varandras rättsliga och administrativa system.

Ministrarna kunde också enas om skrivningar i Stockholmsprogrammet om en koordinator för EU:s arbete mot människohandel.

Efter måndagens och tisdagens ministerråd torde flertalet utestående frågor i Stockholmsprogrammet vara utlösta. EU:s ambassadörer tar på torsdag upp programmet. Ambitionen är att EU:s stats- och regeringschefer under nästa vecka ska kunna anta StockholmsprogrammetKontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22