Thalamus Networks AB

Utfall av erbjudande till aktieägarna i HifabGruppen

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:24 CEST

Thalamus Networks AB ("Thalamus") lämnade den 23 maj 2008 ett erbjudande till aktieägarna i HifabGruppen ("Hifab") om att överlåta samtliga aktier i Hifab mot kontant ersättning om 19,50 kronor samt sju (7) aktier av serie B i Thalamus för varje aktie i Hifab.

Under acceptperioden den 2 - 16 september har Thalamus förvärvat 2 875 670 aktier i erbjudandet, vilket motsvarar 99,2 procent av aktiekapitalet och rösterna. Villkoret att aktieägare respresenterande minst nio tiondelar av samtliga röster och aktier ska acceptera budet är därmed uppfyllt. Vidare har inget högre bud inkommit under acceptperioden, varför Thalamus väljer att fullfölja erbjudandet. Thalamus har inte förvärvat några aktier i Hifab utanför erbjudandet.

Redovisning av vederlag till de aktieägare i Hifab som har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 7 oktober 2008.

Thalamus styrelse har för avsikt att kontakta aktieägare som inte har accepterat erbjudandet i syfte att erhålla en acceptansgrad om hundra procent och därmed undvika en tvångsinlösenprocess.

Remium AB har varit finansiell rådgivare för Thalamus.


För ytterligare information kontakta
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61

Om Thalamus Networks AB:
Thalamus erbjuder företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljöer.
Kärnkompetens finns inom Microsoft, Citrix och VMware. Våra kunder är framför allt de större outsourcing-leverantörerna, med
etablerade samarbeten sedan många år. Men även mindre företag väljer exempelvis att outsourca sin IT-drift och support till vår
Servicedesk.
Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista, har 80 medarbetare och omsatte 275 Mkr under 2007
inklusive avvecklade verksamheter. För mer information, besök: www.thalamus.se