Statens folkhälsoinstitut

Utfall av kunskapsprov för alkoholtillstånd utvärderas

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:06 CET

Från och med den 1 januari 2011 ska de som ansöker om tillstånd för alkoholservering göra ett särskilt prov för att visa att de har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Kunskapsprovet är en av flera delar i prövningen om en sökande ska anses som lämplig för att inneha serveringstillstånd av alkohol.

Det är landets kommuner som ansvarar för att provet genomförs av den som ansöker om serveringstillstånd. Statens folkhälsoinstitut har haft i uppdrag att ta fram kunskapsprov och föreskrifter.

Den senaste tiden har både positiva och negativa synpunkter kommit på utformningen av de nya kunskapsproven. Bland annat har formuleringar av vissa frågor ifrågasatts.

– Vi kommer att stämma av och se över frågorna och finns det språkliga justeringar att göra, trots att frågorna är språkgranskade, så ska det göras, säger Matz Larsson avdelningschef.

Det är ännu för tidigt för att kunna säga om svårighetsgraden på proven är rimlig eftersom de bara varit i bruk en månad och användningen i Stockholm, Göteborg och Malmö precis har startat. Men därefter ska utfallet av proven utvärderas och vid behov justeras.

– Tidigare har kunskapsproven vid en ansökan föregåtts av en utbildningsinsats i alkohollagen. Nu finns möjligheten att göra kunskapsprovet direkt och det kan förstås påverka utfallet, säger Matz Larsson, avdelningschef.

För godkänt krävs att den sökande har rätt på 75 procent av frågorna. Tre provtillfällen ges vid varje ansökan, därefter krävs en förnyad ansökan om serveringstillstånd för nya provtillfällen.

En kunskapsplan kommer att fastställas inom kort av Statens folkhälsoinstitut. I den planen anges närmare vilka kunskaper som behövs för den som ska genomföra ett prov.

För ytterligare information:
Matz Larsson, avdelningschef, 063-19 97 43, e-post: matz.larsson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se