Connecta AB

Utfall i Connectas nyemission

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 09:02 CEST

Connectas företrädesemission inbringar 29,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen tecknades till 60% av bolagets aktieägare med stöd av företrädesrätt. Utan företrädesrätt tecknades 40% i emissionen. De största tecknarna var Nect Holding BV med MSEK 7,5; Wihlborgs Fastigheter AB med MSEK 7,5; Deseven Fund S.C. med MSEK 1,0; samt ledande befattningshavare i bolaget med sammanlagt MSEK 5,0.

"Mot bakgrund av kapitalmarknadens allmänt negativa attityd till IT-sektorn känns det mycket bra att det har varit så stort intresse för emissionen. Det visar att många av våra aktieägare har förtroende för bolaget." säger Johan Wieslander, VD för Connecta AB.

Varje aktieägare har kunnat teckna 4 nya aktier för varje befintlig aktie till teckningskursen 3,25 kronor. Totalt tecknades 9 061 101 nya aktier och efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Connecta AB till 11 484 990 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46
Sten Wranne, vVD, tel 08-635 85 90

Connecta http://www.connecta.se/
Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både Management och IT. Connectas konsulter arbetar kundnära och agerar professionellt med energi. Aktien är noterad på Nya Marknaden (ticker CNTA). Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelseordförande. Connectas största kunder är HP, Ericsson, ICA och Sony Ericsson.