IrakSolidaritet

Utförsäljningen av Iraks olja

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 08:33 CEST

Tystnad råder i media om utförsäljningen av Iraks olja

"Med två tredjedelar av världens oljereserver och en tredjedel av dess gasreserver, har Mellersta Östern, särskilt den region som omger Persiska Viken, blivit vital för världen och kommer att förbli så för många år framåt", säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan avIrakSolidaritet.
"Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet", kräver han.
"Vi hotas av ekonomisk ockupation", säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.
Statligt ägda South Oil Comapy (SOC) som de utländska bolagen ska samarbeta med protesterar över att utländska bolag får kontrakten när SOC klarar att lösa problemen och snabbare. SOCs chef Fayad al-Nema kritiserar kontrakten hårt. Dessa "service contracts" kommer att underminera Iraks oberoende de närmaste 20 åren", säger han. Al-Nema har fått en reprimand av regeringen och hotas av avsked.

Parlamentets oljeutskott har begärt in ett omdöme om kontraktens legala status. Oberoende "Legal Committee at Iraq Energy Institute" har skrivit ett utlåtande som tydligt visar att kontrakten strider mot gällande lag. Om kontrakt ska skrivas med utländska bolag, ska dessa kontrakt föreläggas parlamentet. Så har inte skett. I annat fall är de "ultra vires", ogiltiga och ogenomförbara."

För 2 år sedan undertecknade den irakiska regimen i Gröna Zonen den av USA och bolagen dikterade nya olje-och gaslagen. Hårda påtryckningar har skett från USAs och bolagens sida för att parlamentet ska anta den. Under tryck från den mycket starka irakiska opinionen mot den nya lagen, har så inte skett.
Exxons verkställande direktör hör till de som uttryckligen kräver att parlamentet antar lagen så att bolagen får den "legala" fernissan för plundringen.
http://www.upi.com/Energy_Resources/2008/02/13/Exxon-Shell-Iraq-oil-law-needed-for-deal/UPI-96801202953478/2/

Bushadministrationen valde antagande av oljelagen som "benchmark" för "demokrati" i Irak!

Vad säger Obama?
Vad säger Obama om Carterdoktrinen?


De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
Under tisdagens utbjudning av olje-och gasfält, gick det stora oljefältet Rumaila till BP-gruppen.

http://www.iraqoilreport.com/the-biz/one-oil-field-awarded-many-questions-remain-1863/

Om kontraktens legala status
Läs utlåtande från "Legal Committee at Iraq Energy Institute"
Obs! Texten kommer på engelska efter texten på arabiska

http://209.85.129.132/search?q=cache:Ji4ySOUpDhsJ:www.iraqoilreport.com/blando/IEI_MoOLegalOpinionJune09.pdf+%E2%80%9DLegal+Committee+at+Iraq+Energy+Institute%E2%80%9D&cd=1&hl=sv&ct=clnk

IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se