Utfors AB

Utfors AB (publ) stärker sin finansiering genom nytt låneavtal samt erhåller aktieägartillskott

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 10:15 CEST

Utfors AB har ingått ett låneavtal med Telenor ASA avseende en kreditfacilitet om 168 miljoner kronor. Utfors har inte ställt ut några säkerheter för lånet och faciliteten är tillgänglig för Utfors under 36 månader.

"Villkoren för lånet bedömer vi vara mycket attraktiva vad gäller såväl ränta och avgifter, tillgänglighet och flexibilitet", säger Björn Johan Flakstad, VD Telenor AB.

Utfors har också, i enlighet med överenskommelserna i transaktionen i slutet av 2002 då Telenor förvärvade 90% av Utfors, erhållit 62 miljoner kronor som aktieägartillskott från TBS Infrastructure AB. Pengarna skall användas för att betala den av tingsrätten fastställda ackordslikviden och därmed är detta avslutat inom tidigare angiven tidsram.

För ytterligare information kontakta:
Björn Johan Flakstad, VD Utfors/Telenor, tel: +46-734-41 87 77