NÄRA AB personlig assistans

Utfrågning i Almedalen. Politikerna klara.

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 11:19 CEST

Tillgänglighet i Almedalen
De politiker som har tackat JA till att komma till vårt tält i Almedalen för en debatt kring tillgänglighet i Almedalen är nu klara. Endast SD valde att ej besvara förfrågan.
De som kommer:
M - Isabella Järnbäck 
S - Lennart Axelsson
FP - Barbro Westerholm  
KD - Magnus Sjödahl 
V - Eva Olofsson
MP - Agneta Luttorpp 
C -  Rickard Nordin 

Sverige demokraterna valde att ej besvara inbjudan förfrågan trots ett flertal samtal och mail.

NÄRA bedriver personlig assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. NÄRA är ett värdegrunds baserat assistansbolag och arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete pågår dagligen.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet. NÄRA’s förhållningssätt symboliseras med en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

NÄRA finns för att vår ägare och grundare hade en dröm om hur personlig assistans skulle vara