Statistiska centralbyrån, SCB

Utgifter för den offentliga sektorn: Utgifter för 150 000 kronor per invånare

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:40 CET

De totala utgifterna för den offentliga sektorn uppgick till 1 442 miljarder kronor år 2005 vilket motsvarar ca 150 000 kronor per invånare. Detta framgår i årsboken Offentlig ekonomi 2007 som publiceras idag.

Årsboken behandlar Sveriges offentliga sektor utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Här samlas statistik om hur den offentliga sektorn hushållar med sina resurser. Bland annat framgår att:

• De totala inkomsterna till den offentliga sektorn var 1 516 miljarder kronor varav största delen kommer från skatter och sociala avgifter. Den totala skattekvoten var 52 procent i förhållande till BNP. Skattekvoten för inkomst- förmögenhets- och kapitalskatter var 20 procent i förhållande till BNP.

• Den offentliga sektorns utgifter totalt motsvarade 150 000 kronor per invånare (1 442 miljarder kronor). Drygt 40 procent av de totala utgifterna gick till det sociala skyddet (vid sjukdom, arbetslöshet, ålderdom etc.) och en stor del av dessa utgifter var transfereringar. Cirka 12 – 13 procent gick till utbildning respektive till hälso- och sjukvård.

• Andelen sysselsatta i den offentliga sektorn var 31 procent. Dessutom var 5 procent sysselsatta i offentligt ägda företag. Det framgår i årsboken Offentlig ekonomi som publiceras idag.

• Den offentliga sektorn i Sverige är en av de största i världen eftersom vi gemensamt finansierar så stor del av vår välfärd. Den offentliga sektorns utgifter i relation till BNP är högst i Sverige men Danmark och Frankrike har nästan lika stora utgifter som andel av BNP.

• Sveriges Maastrichtsskuld var 50,4 procent relativt BNP vilket är lägre än EU-snittet.

• Sverige är en av de största nettobetalarna i EU med 13 miljarder kronor.

• En del av den offentliga verksamheten inom skola, vård och omsorg utförs av privat ägda företag och organisationer men finansieras av offentliga medel. Sammanlagt köpte kommunerna välfärdstjänster för ca 44 miljarder kronor och landstingen för cirka 15 miljarder kronor.Publikation

Offentlig ekonomi 2007 är den andra årgången av SCB:s uppslagsverk om, och vägvisare till, den offentliga sektorns ekonomi. Här ges en samlad överblick över den statistik som framställs av ett antal olika myndigheter. I boken redogörs för utvecklingen av ekonomi och verksamheter inom den offentliga sektorn som helhet och för dess delsektorer staten, kommuner och landsting samt ålderpensionssystemet. Boken finns både i tryckt version och på SCB:s webbplats. En engelsk version presenteras också inom kort.
Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 05

Förfrågningar
Marie Glanzelius
Tfn 019-17 60 11
E-post marie.glanzelius@scb.se
Hans Björklund
Tfn 019-17 64 48
E-post hans.bjorllund@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.