Framfab AB

Utgivande av teckningsoptioner inom ramen för Framfab AB:s optionsprogram

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 08:36 CEST

Vid styrelsesammanträde i Framfab AB (publ) den 30 april 2004 beslutades att uppta ett förlagslån om högst 1 krona förenat med 1 750 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i Framfab AB till en teckningskurs om 0,75 kronor. Teckningsberättigad är dotterbolaget Framfab Sverige AB, som efter avskiljande av optionsrätterna kommer att använda dessa för att säkerställa fullgörande av en personaloptionsutfästelse, enligt ett av bolagsstämman den 25 mars 2004 beslutat optionsprogram. Styrelsen har beslutat tilldela bolagets koncernchef 1 750 000 personaloptioner. Av dessa kommer 1 000 000 att kunna utnyttjas för att teckna aktier endast under förutsättning att vissa på förhand fastställda resultatmål uppnås för bolaget under eller under delar av 2004.

Teckning av nya aktier kan äga rum från och med tidpunkten för emissionsbeslutets registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2008. Beslutet i dess fullständiga lydelse finns tillgängligt på bolagets kontor i Stockholm på adress Krukmakargatan 37A.


För ytterligare information, kontakta:

Helena Borglund, chefsjurist, Framfab AB
+46 8 41 00 11 04, helena.borglund@framfab.se

Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Carlsberg Breweries, Cheltenham and Gloucester Building Society, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Lloyds TSB, Nike, Nobel Biocare, Observer, Philip Morris International, Philips, Postbank, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com