Institutet för mediestudier

Utgivarna i samarbete med Sim(o) inbjuder till ett seminarium på Almedalens hotell: Ska staten lägga sig i mediernas självsanering?

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 14:01 CEST

Seminarium den första juli kl 14:30-15:30
Adress: Almedalens Hotell, Strandvägen 8 

Medverkande:
Från Konstitutionsutskottet:
Andreas Norlén, Riksdagsledamot, Moderaterna. Helene Pettersson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna.
Tuve Skånberg, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna.
Övriga:
Ulrika Knutson, journalist författare tidigare ordf Publicistklubben och Pressens samarbetsnämnd. Martin Jönsson, bitr programdirektör, Sveriges Radio.
Moderator: Torbjörn von Krogh, medieforskare och föreståndare för Sim(o),

Ska staten lägga sig i mediernas självsanering?

Mediernas självsanering kommer ofta till under hot om lagstiftning. Historiskt har detta skett – och sker - i de nordiska länderna och i exempelvis Storbritannien. Är det OK för staten att använda hot för få mediernas organisationer att agera? Vilka överväganden ligger bakom hoten?

De medieetiska systemen är under omstöpning - av olika skäl – i Sverige och i Storbritannien. Mediernas självsanering går ut på att hantera och förebygga etiska övertramp. Verksamheten är viktig för allmänhetens förtroende för medierna och deras överväganden om publiceringsbeslut i förhållande till den personliga integriteten. Riksdagen har avstått från skärpande lagstiftning med hänvisning till självsaneringen. Men politiker har också hotat med lagstiftning om självsaneringen inte fungerar. Hur resonerar politikerna? Sim(o), Institutet för mediestudier, utkommer med en bok om medieetikens omstöpning. Statens roll är ett tema som behandlas.

Välkommen till ett seminarium om en viktig, men sällan öppet penetrerad, frågeställning.


Seminariet tar upp delar från Sim(o)s nya bok:

Vad händer med medieetiken?
Systemändringar I Sverige och Storbritannien – efter Leveson

De frivilliga systemen med självpåtagna medieetiska regler och branschfinansierade klagoinstanser är under omstöpning i Sverige och i England.

I England förhandlar företrädare för medieoffer fortfarande med medieägarna och de politiska partierna om hur förtroendet för medierna kan återupprättas efter skandalerna med phone-hacking och andra ljusskygga metoder som granskades av domaren Brian Leveson.

I Sverige har systemet med Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens pressombudsman PO försvagats av ekonomiska och tekniska skäl. Organisationen Utgivarna har i dagarna fått in remissynpunkter på en ny och breddad klagohantering. Det är alltså en bok med en mycket aktuell frågeställning.

Beställ boken här:

http://mediestudier.bokorder.se/

www.mediestudier.se
 

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.