Stockholms Läns Landsting

Utjämningsförslaget tar inte hänsyn till Stockholms särskilda behov (s)

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 22:01 CEST

Med anledning av att Utjämningskommittén idag presenterade sitt förslag till ny skatteutjämning gör finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) följande kommentarer.

- Utredningens förslag har endast marginellt tagit hänsyn till de särskilda villkor som vi har i Stockholms län. Sammantaget skulle vi tvingas betala än mer än idag, och redan dagens nivå är för hög. Därmed har jag svårt att se hur riksdagen skulle kunna godkänna ett sådant förslag som utredningen idag har presenterat, det skulle helt enkelt riskera att inte anses vara legitimt i stockholmarnas ögon, säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

- Stockholms läns landsting har bland annat högre kostnader för löner till personalen. Det är ingen slump utan beror på att kostnadsläget i Stockholm är högre än i övriga landet. För oss är det viktigt att ett nytt utjämningssystem tar hänsyn till att även Stockholmsregionen har särskilda behov.

- Det som är positivt med utredningen är att det bakom förslaget finns en relativt bred politisk enighet om att vi i Sverige behöver en långtgående utjämning, där bara moderaterna har en avvikande uppfattning. Därför borde det finnas möjligheter att vi som stockholmspolitiker kan lägga de interna konflikterna åt sidan och koncentrera oss på att inför riksdagsbehandlingen försöka påverka det nya systemets utformning, avslutar Ingela Nylund Watz (s).

Kontaktperson: Mårten Levin pressekreterare (s), 070-7374235