Folkpartiet

Utjämningskommitténs förslag inte tillräckligt

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 16:15 CEST

- Det är synd att utredningen valt att lappa och laga ett
bristfälligt system. Folkpartiet hade velat se en mer
genomgripande översyn av de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunerna och landstingen. Till exempel borde det vara möjligt att flytta uppgifter och växla skatter
mellan staten och kommunsektorn.

Det säger Marita Aronson, riksdagsledamot (fp) med anledning av att skatteutjämningskommittén på tisdag överlämnar sitt förslag till kommunminister Lars-Erik Lövdén.

- Utredningens förslag om att inkomstutjämningen och det
generella statsbidraget ska integreras till ett statligt
nettobidrag är en förändring i rätt riktning. Men
folkpartiet hade velat att utredningen tagit ställning till
om hela utjämningssystemet, inklusive kostnadsutjämningen,
ska ske genom statens försorg. Kompensationsgraden för
kommuner och landsting med en skattekraft över den
garanterade borde också enligt folkpartiet minskas till 80
procent, och inte så långtgående som till det av utredningen
föreslagna 85 procent.

- Ett skatteutjämningssystem är en förutsättning för att
kommuner och landsting ska ha likvärdiga möjligheter att
bedriva sin kärnverksamhet. Men ett utjämningssystem får
inte stå i vägen för kommuner och landstings egna försök att
förbättra sin situation. Tyvärr ger inte utredningens
förslag de förutsättningar som hade behövts för en
genomgripande förändring mot ett mer rättvist och
tillväxtfrämjande utjämningssystem, säger Marita Aronson, fp).

Bild på Marita Aronson för fri publicering finns på: www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/MaritaAronson.htm

Marita Aronson
Riksdagsledamot (fp)
070 - 205 60 90

Susanne Hagbard
Bitr. pressekreterare (fp)
08-786 43 19 / 0708- 82 76 72