Näringsdepartementet

Utländska åkare tillåts transportera stormfällt timmer

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:16 CET

Idag har regeringen beslutat anta en förordning som ger utländska åkare möjlighet att hjälpa till att frakta timmer i stormdrabbade områden utan krav på bland annat trafiktillstånd. Beslutet innebär ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen i tio län i södra Sverige under perioden 12 februari till 30 september 2007. Skälet för undantaget är att öka transportkapaciteten för att snabbt få ut den skog som skadats som en följd av stormen Gudrun och vid stormen Per.

- Jag är glad att det är så stor acceptans i transportbranschen för regeringens beslut och för de berörda aktörernas stora samarbetsvillighet. Jag är särskilt glad för det sätt Transportarbetareförbundet och Sveriges Åkeriföretag ställt upp i denna fråga. Det är viktigt att alla nu hjälper till att förhindra att ytterligare skog skadas, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

- Det har varit viktigt att agera snabbt. Nu när vi öppnar upp för utländska åkare att frakta bort timmer minskar vi risken för angrepp på skogen från granbarkborren, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@enterprise.ministry.se

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se