PYS validering AB

Utländska läkare kommunicerar bättre med yrkesanpassad språkvalidering

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 13:29 CEST

Den 1 september öppnar registreringen till PYS (prov i yrkessvenska) som innebär att utländsk vårdpersonal kan validera sina språkkunskaper med inriktning sjukvård. Validering av språkkunskaper är ett nödvändigt krav från Socialstyrelsen för ansökan om svensk legitimation. I praktiken betyder ett yrkesinriktat språkprov att de som får godkänt är bättre rustade för att kunna kommunicera fackmässigt med patienter och kollegor.

"Ett yrkesanpassat språkprov är något som verkligen behövs och som efterfrågas av både läkarna själva och deras framtida arbetsgivare i Sverige. Eftersom det vi testar faktiskt är det språk som en vårdanställd i Sverige använder varje dag är det mycket vettigare för läkare och sköterskor att plugga sjukvårdssvenska och skriva det här provet än att göra andra prov där man till exempel diskuterar romaner. Den som klarar PYS medicin visar att han eller hon behärskar journalspråket, kan hålla patientsamtal och orientera sig i Socialstyrelsens råd och riktlinjer, vilket är väldigt värdefullt för arbetsgivarna."

Emil Molander, VD, PYS validering AB

Nästa prov hålls den 28 oktober och är öppet för 30 deltagare. 28 personer har redan anmält intresse för provet. Förutom prov erbjuder PYS webbaserade språkkurser i medicinsk svenska. Den första kursen som öppnas den 1:a september är provförberedande. Inom kort kommer även andra kortare och längre kursprogram i medicinsk svenska ta emot deltagare från hela världen.

Allt prov- och kursinnehåll är verklighetsbaserat, med patientsamtal och -säkerhet i fokus, och integrerar även den kulturella dimensionen i språket.

Bakom PYS validering AB står Yrkessvenska A–Ö och Bee Swedish AB, två etablerade utbildningsföretag inom svenska som andra språk, och provet har sedan 2016 hållits i Yrkessvenskas regi, dock i mindre omfattning.


För ytterligare information, kontakta Sofi Tegsveden Deveaux, 070 045 48 75, sofi.deveaux@klarapys.com.

Klara PYS och arbeta i Sverige!

PYS (prov i yrkessvenska) medicin validerar kunskaper i svenska språket hos utländsk sjukvårdspersonal som ansöker om legitimation för att arbeta i Sverige. Dessutom innebär ett godkänt resultat att man kan det yrkesrelaterade språket i kontakt med kollegor och patienter, vilket gör deltagare till attraktiva sökande på arbetsmarknaden. 

PYS validering AB erbjuder prov för alla vårdyrken samt webbaserade kurser, öppna för deltagare från hela världen.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen sedan 2016 kräver färdigheter i det svenska språket på nivå C1 enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk) för all sjukvårdspersonal utbildad utanför Sverige. Bristen på sjukvårdspersonal är stor i alla landsting, och samtidigt finns det mycket utländsk arbetskraft med rätt kompetens, men som saknar språkkunskaper.

Bakom PYS validering AB står två verksamma aktörer inom svenska som andraspråk, Yrkessvenska A-Ö och Bee Swedish AB, och är grundat av Emil MolanderDjina Wilk och Sofi Tegsveden Deveaux.