Länsstyrelsen Västerbotten

Utländska män på utbildning i jämställdhet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:02 CEST

Internationella kvinnoföreningen och Genusforum arrangerar en jämställdhetsutbildning för män med utländsk bakgrund. Utbildningen kommer att bestå av sammanlagt fem träffar som alla belyser jämställdhet på olika sätt.
Den 27 oktober kl 18.00
Sessionssalen på Länsstyrelsen.

Hälsar landshövding Lorentz Andersson välkommen. Jämställdhetsdirektör Margareta Berggren medverkar liksom Internationella kvinnoföreningens ordförande Ondina Plasencia.
Inbjudna att delta i denna pilotutbildning är ett tiotal män som visat intresse för jämställdhetsfrågor.
Olika erfarenheter och svensk jämställdhetspolitik

Syftet med utbildningen är att förmedla kunskap om svensk jämställdhet till en grupp som har erfarenheter från andra länder än Sverige.
- Vi vill skapa dialog och utbyte kring olika aspekter av jämställdhet, säger jämställdhetsdirektör Margareta Berggren.

De ämnen som kommer att beröras under hösten/vintern är; kön och etnicitet som dynamiska begrepp, svensk jämställdhetspolitik och även perspektiv på manlighet. Utbildningen kommer också att erbjuda konkreta exempel på hur aktivt jämställdhetsarbete kan bedrivas. Till varje tillfälle är en föreläsare inbjuden att berätta och uppmuntra till dialog om sitt tema.
Kontaktpersoner

Internationella kvinnoföreningen: Ondina Plasencia tel 090-10 67 29,
070-695 29 81 ondlin@foi.se
Länsstyrelsen: Helena Österlind tel 090-10 71 48, 070-388 71 48 helena.osterlind@ac.lst.se