Statistiska centralbyrån, SCB

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2011: Det utländska ägandet av fritidshus ökar stadigt

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 09:36 CEST

Förra året hade 35 045 fritidshus i Sverige en utländsk ägare. Det är en ökning med 2,9 procent jämfört med året innan och 15,3 procent jämfört med år 2007. Svenskar bosatta i utlandet äger 12 284 fritidshus i landet. Av det totala antalet fritidshus ägs 6,2 procent av utlänningar och 2,2 procent av svenskar bosatta utomlands.

Utländskt ägande av fritidshus
40 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande av det totala fritidshusbeståndet är störst i Kronoberg och Värmland med 40,0 respektive 22,4 procent. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet.

Danmark, Tyskland och Norge dominerar

Antalet fritidshus med ägare från Danmark (11 663), Tyskland (9 964) och Norge (9 262) dominerar. Totalt kommer 88,1 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna därefter med 1 390 hus.

7 procent nya norska ägare 2011

Norska ägare står för den största ökningen av det utländska ägandet av svenska fritidshus. Förra året ägde de 608 fler fritidshus, vilket motsvarar en ökning med 7,0 procent jämfört med året innan och 34,7 procent jämfört med 2007. Även ägare av fritidshus från Danmark och Nederländerna har ökat de senaste åren. Danska ägares ökning är 1,3 procent (15,9 procent mot 2007) och nederländska ägares 1,5 procent (31,3 procent mot 2007). Ägandet från övriga länder ökade med 8,4 procent jämfört med 2010 och med 36,0 procent jämfört med 2007. Antalet fritidshus ägda av tyskar har i stort sett varit oförändrat sedan 2007.

Stora procentuella ökningar i norr

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (6 629), Värmland (5 553), Kronoberg (4 737) och Skåne (4 105). De största procentuella ökningarna 2011 jämfört med 2010 har dock skett i några av Sveriges nordligaste län. Det utländska ägandet ökade med 14,7 procent i Norrbotten, 10,4 procent i Västerbotten och 11,1 procent i Västernorrland.

6 av 10 fritidshus är utlandsägda i Markaryd

I 20 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda finns i Markaryd (60,7 procent), Munkfors (49,5 procent) samt Tingsryd och Älmhult med vardera 48,2 procent.

De två kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad och Ljungby. Det är endast i dessa kommuner det utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 279 respektive 1 174. Sju kommuner har inga utlandsägda fritidshus alls.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2011 samt därav utländska ägare efter land
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____331321.aspx

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Utlandssvenskars ägande av fritidshus

För första gången redovisar nu SCB utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige.

Utlandssvenskarna bor i cirka 120 länder

Totalt finns det 12 284 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare bosatta utomlands. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 138 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 484, USA med 1 270, Storbritannien med 1 230 och Schweiz med 1 030 fritidshus. Om man till dessa länder även lägger till ägare bosatta i Danmark, Frankrike och Spanien svarar dessa ägare för sammanlagt 9 278 fritidshus i Sverige vilket motsvarar 75,5 procent av utlandssvenskarnas totala ägande av fritidshus i landet. Resterande 3 006 fritidshus ägs av svenskar bosatta i cirka 110 länder.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Stockholm, Västra Götaland och Skåne

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Stockholm (1 741), Skåne (2 015) och Västra Götaland (2 304). För de i nedanstående tabell redovisade länderna är det också denna fördelning som gäller förutom för utlandssvenskarna bosatta i Norge. De äger istället flest fritidshus i de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland.

Det finns 22 kommuner där fler än 100 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 473 stycken. Därefter Norrtälje, 354, Båstad, 327 och Tanums kommun med 306 fritidshus.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2011 samt därav utlandssvenska ägare efter land
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____331321.aspx

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) och Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213) vilka saknar folkbokförd befolkning.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2011 (FTR 2011) och avser läget 2011-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se
Magnus Walestad
Tfn 08-506 944 18
E-post magnus.walestad@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.