ESBRI

Utlandsfödda ökar svensk konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:46 CEST

Att anställa personer med utländsk bakgrund är ett bra sätt för svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga. Utlandsfödda kan uppmuntra till handel mellan sina födelseländer och nuvarande hemländer. Det visar forskarna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk.

Företag som handlar med andra länder är mer produktiva, och anställer fler, än andra företag. Men många företag som vill expandera utomlands möter hinder på vägen. Ofta saknar de kunskap om det nya landet, exempelvis kring marknad, kultur eller lagstiftning. Och problemen är särskilt påtagliga för mindre företag.

Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk har båda forskat om handel, migration och utlandsföddas betydelse för internationalisering. Deras resultat visar att personer med utländsk bakgrund uppmuntrar internationell handel. Utlandsfödda har kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk, men också tillgång till nätverk och kontakter som underlättar affärerna. Därmed kan de sänka handelskostnaderna och bli en stor tillgång i företag som vill internationalisera.

Välkommen till en föreläsning om utlandsföddas betydelse för internationalisering.

Tid: Onsdag 14 maj 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-99 55 60

Alla Estradföreläsningar sänds live via Bambuser. Efteråt läggs de ut som webb-tv.
www.esbri.se/webb-tv finns över 50 föreläsningar och en rad andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se