Svenska kyrkan

Utlandsförsamlingar anpassar verksamheten efter nya resmönster

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 11:18 CEST

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har idag beslutat att sjömanskyrkoverksamheten i London, Antwerpen, Rotterdam och Hamburg integreras i respektive församlings ordinarie verksamhet. Beslutet grundar sig på en utredning som presenterades i våras. Svenska kyrkan kommer även fortsättningsvis finnas till hands för svenska sjömän.

Tidigare var sjöfolket i stort sett de enda svenskarna ute i världen. Idag har globaliseringen inneburit att ungefär en halv miljon svenskar vistas utomlands - bofasta, studenter, turister, ungdomar som reser eller arbetar, sjömän och affärsfolk.

Under de senaste 50 åren har utvecklingen inom teknik, kommunikation och arbetsvillkor förändrat sjöfolkets villkor.

– Antalet svenskflaggade fartyg har minskat drastiskt och på dessa båtar är ytterst få svenskar. Idag kan man kommunicera med sina nära och kära via mobiltelefoni, Skype och sociala medier. En följd av detta är att behovet av den traditionella sjömanskyrkoverksamheten och dess båtbesök minskat i motsvarande grad, säger Mats Hulander, ansvarig för sjömanskyrkofrågor inom Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkan kommer även i fortsättningen att finnas till hands för svenska sjömän. Skillnaden är att det inte kommer att finnas specialiserade tjänster som uteslutande arbetar med båtbesök och sjöfolk.

– Beslutet innebär egentligen inga praktiska förändringar. Vi kommer att finnas kvar i respektive stad och eventuella fartygsbesök blir en del i det ordinarie församlingsarbetet, säger Mats Hulander.

Resvanor förändras och turistströmmarna går mot nya mål. Detta kräver ett större fokus på att följa mer utsatta målgrupper, till exempel ungdomar som reser, studerar eller arbetar och ofta saknar skyddsnät när de befinner sig utomlands.