Svenska kyrkan

Utlandsprästen Per Harling fick medalj av kungen

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 13:09 CEST

Per Harling, t h. Foto: Clas Göran Carlsson.

Svenska kyrkans präst i Lausanne i Schweiz, kyrkoherde Per Harling, har tagit emot en medalj av kung Carl XVI Gustaf för ”värdefulla och mångsidiga insatser för kyrkan såväl i Sverige som utomlands”.

Medaljen är av 8:e storleken i serafimerordens band och delades ut i Drabantsalen på Kungliga slottet den 14 juni.

– Det var högtidligt och uppmuntrande att få ta emot medaljen, säger Per Harling som fick göra ett oplanerat besök i Sverige med anledning av medaljförläningen.

Tillsammans var det ett 30-tal personer från kulturlivet, näringslivet och politiken som vid detta tillfälle fick ta emot medaljer av olika storlekar.

– Jag och den drygt 80-årige kör-nestorn Ingemar Månsson fick representera kyrkan i sammanhanget, och efter den enkla men högtidliga ceremonin inbjöds vi till en stunds champagnemingel i en angränsande sal, berättar Per Harling.