Myggfeber

Utlandsresans största sjukdomsrisker

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:20 CET

Resor utomlands är oftast förknippat med positiva upplevelser.
Men allt kan snabbt förändras. Vi reser allt mer vilket innebär att fler exponeras för
risker i varierad grad. Fler än 10 000 personer årligen smittas av reserelaterade
infektioner. Var fjärde resenär till tropiska och- subtropiska resmål drabbas
av turistmage. Den bästa livförsäkringen är att vara påläst inför resan.

Enligt preliminär statistik från Smitskyddsinstitutet framgår att de reserelaterade infektionerna
har ökat. Den myggöverförda sjukdomen denguefeber har slagit alla tidigare rekord. Den
multiresistenta kontaktsmittan MRSA har ökat markant. Närmare 1 000 resenärer
blev infekterade förra året. Multiresistenta bakterier har på senare år blivit
ett växande hot i samband med en utlandsresa.

Men den största risken att bli sjuk är att bli smittad av magrelaterade sjukdomar.
7 av 10 resenärer som drabbas av en anmälningspliktig sjukdom så visar statistiken att dessa är kopplade till magproblem. Infektioner är sällan livshotande men kan få livslånga konsekvenser.
Bland personer över 55 år är hjärtattacker den ledande orsaken till dödsfall
och trafikolyckor leder till mest allvarliga incidenter för turister upp till
55 år.

Förebyggande kunskap inför resan är bland det viktigaste en resenär bör
prioritera om man vill slippa onödiga problem. Flera magsjukdomar och
kontaktsmittor som multiresistenta bakterier förebyggs genom en god handhygien och
genom att tänka på vad man äter då undviks flera risker.

Källa: myggfeber.se


För mer information om resesäkerhet och resemedicin: www.myggfeber.se

För ytterligare information:

Heikki Koskelainen

Tel: 072 – 717 60 56

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

 


  


myggfeber.se är specialiserade på resemedicin och resesäkerhet. Vi har som
huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker
kring hälsa och säkerhet inför utlandsresan. Använd gärna vårt material men
ange källan: myggfeber.se