Sveriges Radio

Utlovade resurser dras tillbaka

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:56 CEST

Regeringen ändrar de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges Radio 2004-2005

– Sveriges Radios ekonomiska problem förvärras. Jag har svårt att se hur vi ska klara programverksamheten med bibehållen kvalitet – SR måste förmodligen säga upp personal. Det säger Sveriges Radios vd Lisa Söderberg med anledning av regeringens förslag till budget 2004 som innebär en minskning med 37 miljoner kronor.

Ett utlovat reformtillskott till SR, SVT och UR för 2002–2005 på 300 miljoner kronor årligen minskas med 100 miljoner. Sveriges Radio får 37 miljoner kronor mindre än beräknat 2004 och 2005.

Neddragningen på 37 miljoner kronor läggs ovanpå det underskott som uppstår genom att SR och de andra public service-företagen får en årlig uppräkning på endast 2 procent – jämfört med de verkliga löne- och kostnadsökningarna som ligger på ca. 3,5 procent per år.

– Det anmärkningsvärda är, säger Lisa Söderberg, att neddragningen motiveras med obalans på rundradiokontot, vilket är en följd av att distributionen av digital-tv underfinansierats. Att rundradiokontot står på minus beror på att regeringen inte har satt av tillräckliga resurser för att finansiera utbyggnaden av digital tv-distribution.

– Sveriges Radio ska alltså bidra till tv:s digitala distributionskostnader. Det är mycket märkligt, säger Lisa Söderberg.

– Samtidigt som riksdag och regering ökar kraven på kvalitet och särskilda satsningar i public service-radion minskar man anslagen. Det är en inkonsekvent och för radion förödande politik.

Sveriges Radio hade begärt 130 miljoner kronor mer i budget 2004.

För mer information:
Mikael Nilsson, informationschef SR, tel: 08-784 5012, mobil 070-560 4041.