Utbildningsdepartementet

Utlysning av medel för jämställdhet i högskolan

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:21 CET

Delegation för jämställdhet i högskolan (DJ) utlyser idag medel för insatser för att främja jämställdhet. Cirka 25 miljoner kronor finns att söka.

- Detta är en möjlighet för universitet och högskolor att bryta ny mark i arbetet för jämställdhet. Det behövs, säger Pia Sandvik Wiklund, delegationens ordförande. Det visar inte minst dagens diskrimineringsdom i Svea hovrätt mot Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet för breddad rekrytering måste ses i ett större perspektiv. Det handlar om både utbildningsinnehållet och om hur akademin som sådan fungerar; om tillsättningen av tjänster, fördelningen av forskningsmedel och processer för meritering, avslutar Pia Sandvik Wiklund.

En övergripande prioritering för delegationens utlysning är insatser som syftar till strukturell förändring och/eller innehåller innovativa element. Tre särskilda områden kommer att prioriteras. Dessa är
- mekanismer som motverkar utveckling mot större jämställdhet,
- forskarutbildning, samt
- utbildningar eller utbildningsområden som präglas av kraftig obalans när det gäller antal kvinnor och män.

Den primära målgruppen för utlysningen är lärosäten. Även organisationer med anknytning till lärosäten, statliga myndigheter, fackliga organisationer och andra liknande sammanslutningar har dock möjlighet att ansöka om medel för verksamhet som faller inom ramen för utlysningen.

Sista dag att ansöka om medel är den 1 april 2010. Närmare information om utlysningen samt praktisk information om ansökningsförfarandet finns på delegationens hemsida.


Kontakt:
Pia Sandvik Wiklund
070-6261293


Linda Österberg
sekreterare
Delegationen för jämställdhet i högskolan
08-4053367
070 2508813