Svenska Handelskammaren i Tyskland

Utlysning av Svenska Företagspriset i Tyskland 2013

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:10 CET

Svenska Handelskammaren i
Tyskland, Business Sweden i Tyskland och Svenska Ambassaden i Tyskland utlyser
härmed gemensamt ”Svenska företagspriset
i Tyskland 2013”
för svenska företag med verksamhet i Tyskland. Alla
intressenter är välkomna att nominera kandidater. Prisutdelningen kommer att
äga rum den 7 november 2013 i Dresden.


Priset syftar till att
stärka relationerna mellan det tyska och det svenska näringslivet och delas ut i
två olika kategorier; dels till företag som varit verksamma i Tyskland under
minst tre år, dels till nystartade företag som har bra förutsättningar för en
fortsatt positiv utveckling.


Kriterierna för ansökningar
och mer information finns att läsa på www.schwedenkammer.de eller kan begäras från
nedanstående kontakt. Ansökningar som uppfyller dessa kriterier behandlas av en
oberoende jury som utser pristagare(n). Medlemmar i juryn för Svenska
företagspriset i Tyskland 2013 utgörs av representanter från:


Svenska Ambassaden i
Tyskland, Berlin

Business Sweden i Tyskland,
Berlin

Svenska Handelskammaren i
Tyskland, Düsseldorf

SEB AG, Frankfurt am Main

Nordea
Bank Finland Plc, Frankfurt am Main

Svenska Handelsbanken,
Frankfurt am Main


Sista ansökningsdag är den
30 april 2013.


Ansökningar skickas per post
eller e-post till:

Schwedische
Handelskammer, Kerstin Nordström, Berliner Allee 32, DE-40212 Düsseldorf,
Tyskland

E-post:
nordstroem@schwedenkammer.de


Vänligen notera att
ansökningar per e-post bör begränsas till max 2 MB.


Bakgrund

Svenska Företagspriset, som tidigare kallades
Exportpriset, har årligen delats ut sedan 2003. Bland vinnarna återfinns flera
framträdande svenska företag; 2012 delades priset ut till Bonnier Media
Deutschland GmbH, Vagabond International och Netigate.

Som Europas största marknad och världens fjärde största
ekonomi erbjuder Tyskland många affärsmöjligheter för svenska företag. Tyskland är Sveriges viktigaste
handelspartner: 10 % av den totala svenska exporten går till Tyskland, och
cirka 17 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. Värdet av de
exporterade varorna till Tyskland för januari-november 2012 uppgick till 107 mrd
Euro, medans varor till ett värde av 176 mrd Euro importerades till Sverige
från Tyskland i samma tidsperiod. Det finns ca 800 svenska dotterbolag som är
verksamma i Tyskland, och de omsätter runt 4 gånger exportvolymen. Handels- och
näringsrelationerna mellan Tyskland och Sverige är mycket goda, och det finns
en stark korrelation mellan den tyska exporten och Sveriges export till
Tyskland. (Källa: SCB och GTAI)


Handelskammaren i Tyskland är ett nätverk av företag och privatpersoner som har
ett starkt intresse av att vidareutveckla de tysk-svenska handelsrelationerna. Handelskammaren
är idag en viktig partner för svenska företag som vill bli aktiva på den tyska
marknaden. Målsättningen är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk,
samt att erbjuda hjälp och service vid frågor för de verksamma aktörerna inom
tysk-svenskt näringsliv. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland
(mellan 2003-2011 Svenska Exportpriset) ut årligen av Svenska Handelskammaren i
Tyskland och Business Sweden i samarbete med Svenska ambassaden i Berlin.

Handelskammaren med sina 650 medlemmar och regiongrupper
på sex platser i Tyskland kan dra nytta av kontinuerligt växande kunskap och
kontakter inom olika branscher. Handelskammaren har sitt säte i Düsseldorf och
leds av VD:n Mats Hultberg.