Svenska Handelskammaren i Tyskland

Utlysning av Svenska Företagspriset i Tyskland 2014

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 10:33 CET

Priset syftar till att stärka relationerna mellan det tyska och det svenska näringslivet och delas ut i
två olika kategorier; dels till företag som varit verksamma i Tyskland under
minst tre år, dels till nystartade företag som har bra förutsättningar för en fortsatt
positiv utveckling.

Kriterierna för ansökningar och mer information finns att läsa på www.schwedenkammer.de eller kan erhållas från nedanstående kontakt. Ansökningar som uppfyller dessa kriterier behandlas av en
oberoende jury som utser pristagare(n). Medlemmar i juryn för Svenska Företagspriset
i Tyskland 2014 utgörs av representanter från:

 

Sveriges ambassad i Tyskland, Berlin

Business Sweden i Tyskland, Berlin

Svenska Handelskammaren i Tyskland, Düsseldorf

SEB AG, Frankfurt am Main

Nordea Bank Finland Plc, Frankfurt am Main

Svenska Handelsbanken, Frankfurt am Main


Sista ansökningsdag är den 30 april 2014.


Ansökningar skickas per post eller e-post till:

Schwedische Handelskammer, Kerstin Nordström, Berliner Allee 32, DE-40212 Düsseldorf,
Tyskland

E-post: nordstroem@schwedenkammer.de


Vänligen notera att ansökningar per e-post bör begränsas till max 2 MB.

 

Svenska Företagspriset, som tidigare kallades Exportpriset, har årligen delats ut sedan 2003. Bland vinnarna återfinns flera framträdande svenska företag; 2013 delades priset ut till NCC Deutschland GmbH, Diaverum och Scandic Hotels Deutschland GmbH.

Som Europas största marknad och världens fjärde största ekonomi erbjuder Tyskland många affärsmöjligheter för svenska företag. Tyskland är Sveriges viktigaste
handelspartner: 10 % av den totala svenska exporten går till Tyskland, och
cirka 17 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. Det finns ca
800 svenska dotterbolag som är verksamma i Tyskland, och de omsätter runt fyra
gånger exportvolymen. Handels- och näringsrelationerna mellan Tyskland och
Sverige är mycket goda, och det finns en stark korrelation mellan den tyska
exporten och Sveriges export till Tyskland. (Källa: SCB och GTAI)

Svenska Handelskammaren i Tyskland är ett nätverk av företag och privatpersoner som har
ett starkt intresse av att vidareutveckla de tysk-svenska handelsrelationerna. Handelskammaren
är idag en viktig partner för svenska företag som vill bli aktiva på den tyska
marknaden. Målsättningen är att tillhandahålla en plattform och ett nätverk,
samt att erbjuda hjälp och service vid frågor för de verksamma aktörerna inom
tysk-svenskt näringsliv. Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland
(mellan 2003-2011 Svenska Exportpriset) ut årligen av Svenska Handelskammaren i
Tyskland och Business Sweden i samarbete med Svenska ambassaden i Berlin.

Handelskammaren med sina 650 medlemmar och regiongrupper
på sex platser i Tyskland kan dra nytta av kontinuerligt växande kunskap och
kontakter inom olika branscher. Handelskammaren har sitt säte i Düsseldorf och
leds av VD:n Mats Hultberg.