Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Utlysning av utvecklingsmedel till Nordic Master Program

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 17:00 CET

För att stärka Nordens position ytterligare som utbildningsregion tar nu Nordiska Ministerrådet initiativ till gemensamma nordiska mastersprogram. De tre vinnande konsortieförslagen erhåller upp till DKK 1 000 000 var för att utveckla mastersprogram som förväntas ta sin start 2008. Sista dag för att inkomma med förslag är måndagen den 20 april 2007. De vinnande förslagen redovisas fredagen den 15 juni 2007.

Detta initiativ innebär en uppmaning till nordiska lärosäten att bilda konsortier och att inkomma med förslag om samarbetsprojekt i form av samarbete mellan minst tre institutioner i minst tre länder. Det ses också positivt på strategiska partnerskap med exempelvis näringslivet etc.
Syftet med detta initiativ, som har starkt stöd och förankring hos samtliga nordiska utbildningsministrar, är således att stärka Norden som region. Initiativet vill bidra till ökad konkurrensförmåga samt attrahera nordiska studenter att stanna i Norden. Det kan också få studenter från icke-nordiska länder att söka sig till de nordiska högre utbildningsinstitutionerna.

Detta kan ske genom samarbete mellan lärosäten i flera nordiska länder och som därmed kan åstadkomma gemensamma mastersprogram som varje land för sig inte kan erbjuda. Detta görs genom att ta vara på det bästa inom respektive land. Genom att samarbeta på utvalda områden kan nordiska lärosäten skapa särskilt kvalitativa utbildningsprogram på hög internationell nivå, baserade på nordisk styrka. Det finns en lång tradition av samarbete mellan nordiska forskare inom skilda vetenskapsområden, exempelvis genom NordForsk samt mellan nordiska akademiska lärosäten genom program som Nordplus. Den relativa likheten länderna emellan underlättar samarbetet.

Utgångspunkterna till att starta de föreslagna pilotprojekten är:
• Att de nordiska lärosätena genom att samarbeta på utvalda områden kan stärka dessa områden.
• Att stärka Norden som region genom att öka den relativa konkurrensförmågan på utbildningsområdet
• Att såväl attrahera studenter till Norden som att behålla de bästa studenterna i Norden

Pilotprojekten syftar till
• Att genom samarbete mellan olika lärosäten eller andra aktörer i flera nordiska länder skapa attraktiva mastersprogram med hög attraktionskraft. Detta görs genom att ta vara på det bästa inom respektive land.
• Att frambringa program av högsta akademiska kvalitet för att på detta sätt göra det nordiska universitetssystemet mer konkurrenskraftigt

Christian Möller, rådgivare
chm@norden.org
+45 33 96 03 54