Institutet för mediestudier

Utlysning: Pris för bästa uppsats i journalistik

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:20 CEST

Sim(o), Institutet för mediestudier, utlyser ett pris i form av ett stipendium om 25.000 kr för bästa examensarbete i journalistik som författats/godkänts vid svenskt universitet/högskola under höstterminen 2008/vårterminen 2009.

Uppsatsens originalitet i behandlingen av en fråga inom området journalistik och mediestudier kommer att bedömas av en jury under ledning av Sim(o)s ordförande Joachim Berner och föreståndare Birgitta Ney.

Ansökan sker genom att examensarbetet (kandidat- eller magister/masteruppsats) sänds i pappersform tillsammans med namn och adressuppgifter (inkl e-postadress), samt ett intyg om att den är godkänd till: Sim(o), Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm.

Uppsatsen ska vara kansliet tillhanda senast den 24 augusti 2009. Vid ytterligare frågor kontakta kansliet - info@mediestudier.se

Priset kommer att utdelas vid ett seminarium under hösten 2009.