Hjälpmedelsinstitutet

Utmärkelse till Stephen E. Widén vid Högskolan Väst i Trollhättan för doktorsavhandling inom hörselvetenskap/audiologi

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:04 CET

Utmärkelsen delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet 22 november i Sundsvall.

Svenska Audiologiska Sällskapet och Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar ut utmärkelser till doktorsavhandlingar av hög kvalitet inom hörselvetenskap/audiologi. Årets utmärkelse går till Stephen E. Widén, PhD i psykologi med inriktning mot hälsa vid Högskolan Väst i Trollhättan, som också erhåller 10 000 kr. Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté bestående av representanter för medicin, teknik och beteendevetenskap/humaniora.

Stephen E. Widén disputerade 15 september 2006 med avhandlingen "Noise and music –
a matter of risk perception? Avhandlingen belyser ett hittills outforskat område inom den audiologiska forskningen. Den syftar till att bidra med kunskap om ungdomars och unga vuxnas attityder och riskbeteenden vad gäller exponeringen till hög ljudvolym. Avhandlingen bidrar både till metodutveckling och teoriutveckling och ökar förståelsen för det fenomen som studeras.

Utmärkelsen delas ut
Utmärkelsen delas ut av Inger Tillberg, ordförande i Svenska Audiologiska Sällskapet den 22 november vid den 33:e Audiologiska Dagen på Sundsvalls KonferensCenter, Folkets Hus, Esplanden 29 i Sundsvall.

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv.

För Svenska Audiologiska Sällskapet:
Ulrika Brändström, Sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet
Mobil 070-544 28 02
E-post ulrika.brandstrom@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.