Stockholm International Water Institute (SIWI)

Utmärkelsen Årets Vattenskola 2014 går till Falkenbergs Montessoriskola för gediget vattenarbete med praktiskt fokus

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2014 13:47 CET

Falkenbergs Montessoriskola har arbetat på bred front med att integrera vatten, miljö och hållbarhet i sin undervisning, en approach som imponerade starkt på Årets Vattenskolas jury. Insatserna har bedrivits med ett unikt ’globalt till lokalt’ fokus och skolans elever har engagerats i allt från att sponsra en skola i Uganda med en ny brunn till att undersöka växt- och djurliv i den närliggande ån Ätran.

”Det är fantastiskt roligt och hedrande att få denna utmärkelse”, säger Jenny Bolmstedt, biolog vid Falkenbergs Montessoriskola. ”Vi hoppas nu kunna inspirera fler skolor att arbeta med hållbarhetsfrågor i den ordinarie undervisningen.”

Skolan har genomfört många praktiska aktiviteter på temat vatten och hållbarhet där eleverna fått möjlighet att sätta sig in i och reflektera kring olika frågor. De har exempelvis fått bära vatten runt skolan för att tänka sig in barns vardag i andra länder, gjort duschvattenundersökningar hemma, och byggt egna vattentorn.

”Vi har lagt stor vikt vid att stimulera elevernas alla sinnen när vi arbetar med vattenfrågor. Vi tror att det är ett effektivt sätt att öka entusiasm och skapa förståelse för vattnets viktiga roll”, säger Jenny Bolmstedt. 

Många olika aktörer har engagerats i skolans olika projekt. Flera olika kommunförvaltningar och ideella organisationer har bjudits in för att berätta om hur de jobbar med vatten och hållbar utveckling. Skolans elever har också fått åka på studiebesök i närsamhället för att få praktisk inblick i olika vattenfrågor.

Utöver titeln Årets Vattenskola 2014 får Falkenbergs Montessoriskola även 30 000 kr för att driva sitt miljöarbete vidare. De extra resurserna kommer att användas till utrustning för fortsatta studier i närliggande dammar och våtmarker.

Jenny hoppas även att prispengarna kan räcka till framtida studiebesök och utflykter med vattenanknytning. ”Vi vill även anordna en vattenfest för hela skolan för att än mer öka medvetenheten i ämnet”, avslutar hon.

Om Årets Vattenskola

Utmärkelsen Årets Vattenskola uppmärksammar och belönar lärares och skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor med ett pris på 30 000 kr som stöd för fortsatta satsningar inom området. Årets Vattenskola har delats ut sedan 2003 och administreras av Stockholm International Water Institute, SIWI. Läs mer på www.siwi.org/prizes/arets-vattenskola.

Läs mer om Falkenbergs Montessoriskolas projekt på deras blogg.

Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award. Läs mer på www.siwi.org.