Hjälpmedelsinstitutet

Utmärkelsen Silverörat 2006 till Ingrid Lennart vid Lunds Universitet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:03 CET

Priset delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet 22 november i Sundsvall.

Ingrid Lennart, universitetsadjunkt och legitimerad audionom vid Audionomutbildningen vid Lunds Universitet, har varit verksam inom hörselvården i 40 år.

Pedagog och inspiratör
Ingrid Lennart har stora kunskaper inom audiologins område som hon gärna delar med sig av. Hon är en uppskattad och god förebild för sina audionomstuderande. I arbetet med att utveckla hörselvården och audionomernas yrke har Ingrid medverkat i flertalet arbetsgrupper där man kunnat presentera användbar och intressant dokumentation till gagn för yrkeskåren. Ingrid är en av flera pedagoger som outtröttligt drivit och utvecklat grundutbildningen för audionomer med stort engagemang under många år. Som hörselvårdsassistent var hon engagerad och noggrann. Intresset för ny kunskap och utveckling av hörselvårdassistentens/audionomens arbete har varit drivkraften genom åren.

Mentor - den goda förebilden
Ingrid är en av de stora mentorerna för dagens yrkesverksamma audionomer. Hennes gärning har påverkat hela generationer av audionomer. Dessutom har Ingrid alltid tid med kollegors funderingar. I diskussioner med Ingrid bjuds det på faktakunskap samtidigt som samtalen utmynnar i inspirerande funderingar kring pågående och framtida utveckling inom hörselvården.

Humoristen
Ingrid är en fantastiskt positiv, trevlig, glad, humoristisk och sprudlande person, vilket har uppskattats av både medarbetare, studenter och patienter.

Utmärkelsen delas ut
Hedersutmärkelsen Silverörat är skänkt av LIC Audio AB. Utmärkelsen delas ut av Inger Tillberg, ordförande i Svenska Audiologiska Sällskapet den 22 november vid den 33:e Audiologiska Dagen på Sundsvalls KonferensCenter, Folkets Hus, Esplanden 29 i Sundsvall.

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv.

För Svenska Audiologiska Sällskapet:
Ulrika Brändström, Sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet
Mobil 070-544 28 02
E-post ulrika.brandstrom@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar:
- provning och upphandling av hjälpmedel
- forskning och utveckling
- utredningsverksamhet
- utbildning och kompetensutveckling
- internationell verksamhet
- information

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.