Hjälpmedelsinstitutet

Utmärkelsen Silverörat 2010 till Lena Göransson vid Mo Gård Gruppen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:30 CET

Priset delas ut av Svenska Audiologiska Sällskapet vid Audiologisk dag den 11 november i Stockholm, Radisson Royal Viking, lokal Hercules kl. 11.30.

Motivering

Hörselpedagog Lena Göransson har i sitt arbete drivit projekt och verksamheter inom hörsel-, döv- och dövblindområdet. Utgångspunkten har alltid varit hur döva personer eller personer med hörselskada eller dövblindhet själva uppfattat sin livssituation och sina behov.

Hennes arbete och engagemang har bl.a. lett till uppbyggnaden av Region Skånes dövteam och dövblindteam.

I hennes bok ”Dövblindhet i ett livsperspektiv” ges en unik möjlighet till inblick i de livsvillkor som präglar vardagen för personer med dövblindhet och deras närstående. Boken används bl.a. som kurslitteratur på dövblindutbildningarna i norden.

Hennes olika insatser har haft stor betydelse för målgruppen på nationell och nordisk nivå.

Svenska Audiologiska Sällskapet

Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Brändström, sekreterare i Svenska Audiologiska Sällskapet, mobil 070-544 28 02, e-post ulrika.brandstrom@hi.se

Programmet för dagen finns på www.sasaudio.se