Moderaterna Västra Götalandsregionen

Utmaningarna inom sjukvården kräver krafttag, inte en rödgrön budget med ett underskott motsvarande 68 000 månadslöner för en sjuksköterska

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 14:16 CEST

- Att det är valår går inte att ta miste på när man läser (S), (MP) och (V)-ledningens förslag till budget för Västra Götalalndsregionen. Det genomgående temat är: allt till alla. Men löften ska finansieras också och vad den rödgröna regionledningen undviker att berätta är att deras löften står utan täckning. Den budget som man valt att lägga är kraftigt underfinansierad med ett budgethål på totalt 1842 miljoner kronor! Det motsvarar 102 000 starroperationer eller 68 000 månadslöner för en sjuksköterska. Sjukvården i allmänhet, patienter och personal i synnerhet, riskerar att få en kalldusch om de rödgröna får fortsätta styra regionen efter höstens val. Det säger Johnny Magnusson (M) i en kommentar i samband med Regionfullmäktiges två dagar långa budgetdebatt.

- Samtidigt kan jag konstatera att de rödgröna "slarvat bort" de nära 6 miljarder kronor, som regionen sedan 2006 årligen har fått i ökade skatteintäkter bl a genom alliansregeringens jobblinje och jobbskattevdrag. Jag har svårt att tro att man ute på sjukhusgovet upplever att resurserna har kommit dem till godo. Istället verkar det nu vara så att kravet på ytterligare en skattehöjning rycker allt närmare. Detta som ett led i de rödgrönas bristande förmåga att prioritera sjukvården framför annat, menar Magnusson (M).

- Moderaterna prioriterar som alltid sjukvården. Men vi tar också ansvar för ekonomin.Till skillnad från de rödgrönas ofinansierade löften, är våra satsningar finansierade. Vi är villiga att vända på varje sten för att kunna göra nödvändiga ekonomiska förstärkningar av sjukvården med satsningar på akut- och ambulanssjukvården, på att minska överbeläggningarna och öka samordningen mellan vårdens olika delar, inte minst kring vården av våra äldre och vården av barn och unga som mår psykiskt dåligt, säger Magnusson (M).

- Regionens möjligheter att erbjuda en god sjukvård och övrig service är helt beroende av att medborgarna har jobb och betalar skatt. Jobbskatteavdragen har bidragit till att fler har sysselsättning och skatteintäkterna till regionen har stigit rejält men vi vill göra ytterligare insatser, inte minst för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden, och för att öka möjligheterna till arbetspendling, menar Magnusson (M).

- Vi vill utveckla kollektivtrafiken med både tåg och buss, men det är inte en billig snikvariant som får människor att välja att ställa bilen för att åka kollektivt. Istället är det bättre kvalitet och pålitlighet som är det viktiga för resenärerna och även för oss. För att klara framsynta satsningar inom kollektivtrafiken utan att ta pengar från sjukvården måste Västtrafiks möjligheter att stärka sina intäkter förbättras, avslutar Magnusson (M).