Stockholmsbörsen AB

Utnämning av ledamöter i OMX-börsernas övervakningskommittéer

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:48 CET

Från och med i år ligger det yttersta ansvaret för Stockholmsbörsens och Helsingforsbörsens övervakningsfrågor på två fristående kommittéer. Detta är ett led i OMX-börsernas förtroendeskapande arbete och innebär att övervakningsfrågor på ett ännu tydligare sätt har separerats från börsernas affärsverksamhet. Den finske näringslivsprofilen Vesa Vainio har utsetts till ordförande för de två kommittéerna.

De två övervakningskommittéerna består av en majoritet av oberoende ledamöter som rekryterats utanför börserna och större ägare till börserna. Ordföranden Vesa Vainio är bland annat ordförande i UPM-Kymmene och var tidigare ordförande för Helsingforsbörsens styrelse. Övriga oberoende ledamöter är docenten vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Catarina af Sandeberg, med bolagsrätt och corporate governance-frågor som specialitet, samt Björn C Andersson, verksam i Svenska Handelsbanken sedan 20 år, bland annat som ansvarig för bankens värdepappersrörelse.

"Vi är glada över att få så erfarna och kunniga externa ledamöter i våra övervakningskommittéer. Det blir nu ännu tydligare att frågor som rör notering och övervakning på börserna hanteras fristående från den affärsdrivande verksamheten. Detta är ett led i det förtroendeskapande arbete som ständigt pågår inom den nordiska börsen. Ett högt förtroende för börsverksamheten medför också ett ökat intresse från investerarna och bidrar till att göra det lättare för de noterade bolagen att skaffa riskvilligt kapital", säger Jukka Ruuska, ansvarig för OMX´ affärsområde Nordic Marketplaces samt VD för Stockholmsbörsen.

Övervakningskommittéernas huvudsakliga uppgifter är att ägna sig åt frågor som rör notering samt övervakning av marknaderna i Stockholm och Helsingfors. I första hand kommer man att behandla ärenden med anknytning till börsregler för de noterade bolagen och börsens medlemmar, övervakning av bolagen och börsmedlemmarna samt frågor rörande budgeten för övervakningsfunktionen. Som en följd av den nya strukturen åligger det övervakningsfunktionen att fatta beslut när det gäller att överlämna ett ärende till börsens disciplinnämnd.

Övervakningskommittéerna är fristående från börsernas styrelser. På sikt är tanken att även Köpenhamnsbörsen ska ha en övervakningskommitté.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ackebo, chef för handels- och bolagsövervakningen vid börserna inom OMX, tel. 46 8 405 7010

OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius, erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX´ integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com