Försvarsdepartementet

Utnämning/ Befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 13:48 CEST

Thomas Bertelman, tidigare ambassadör i Lettland, har utsetts till ny chef för Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor (SUND).

Thomas Bertelman har haft en lång karriär inom Regeringskansliet och utrikesförvaltningen, där han bland annat varit ambassadör i Spanien.Thomas Bertelman har också arbetat med säkerhetspolitiska frågor i Försvarsdepartementet.

SUND utgör sekretariat åt styrgruppen för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor. Sekretariatet har till uppgift att löpande följa underrättelseverksamheten, att bedöma underrättelseunderlaget samt att bidra till en sammanvägd syn på hot och risker för landets yttre säkerhet och intressen.Sekretariatet är organisatoriskt placerat i Försvarsdepartementet.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72