Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 11:45 CEST

Regeringen har 2003-08-28 beslutat att:

majoren Rickard de Geer placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i London fr.o.m. den 1 september 2003 t.o.m. den 31 augusti 2004

överstelöjtnanten Jörgen Elfving ska fortsatt vara placerad som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Riga med sidoackreditering vid Sveriges beskickningar i Tallinn och Vilnius, fr.o.m. den 1 januari 2004 t.o.m. den 30 juni 2004

översten Håkan Swedin placeras som sidoackrediterad försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Tel Aviv fr.o.m. den 28 augusti 2003 t.o.m. den 30 juni 2004

majoren Magnus Bratt placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Berlin fr.o.m. den 1 oktober 2003 t.o.m. den 30 september 2004

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72

Dennis Abrahamsson, Pressassistent
08-405 25 30