Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 11:07 CEST

Magnus Edin
t.f. pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Utnämning/befattningsplacering
Regeringen har 2003-10-02 beslutat att:

överstelöjtnanten Johan Lindevall placeras vid Europeiska unionens militära stab fr.o.m. den 1 januari 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2006.