Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2004 09:19 CEST

Regeringen har idag 2004-06-17 beslutat att:

· generalmajoren Claes-Göran Fant placeras som chef för strategiledningen i Försvarsmaktens högkvarter fr.o.m. den 21 juni 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2004

· generalmajoren Paul Degerlund anställs som reservofficer i Försvarsmakten fr.o.m. den 1 juli 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2015

· översten Göran Boijsen placeras som chef för Södra militärdistriktet i Försvarsmakten fr.o.m den 1 juli 2004 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2004

· översten av 1.graden Leif Küller placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Wien, med sidoackreditering vid Sveriges beskickning i Bratislava, fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2007

· översten Christer Svensson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Sarajevo, med sidoackreditering vid Sveriges beskickning i Zagreb, fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 30 juni 2007

· översten Lars Hammarlund placeras som reseattaché vid Sveriges beskickning i Kuala Lumpur fr.om den 1 juli 2004 t.o.m den 30 juni 2007

· överstelöjtnanten Jonny Börjesson placeras som reseattaché vid Sveriges beskickning i Aten fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 31 december 2008

· överstelöjtnanten Per Nilsson placeras som flygattaché vid Sveriges beskickning i Washington fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2008

Kontakt
Magnus Edin
Tf pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53