Försvarsdepartementet

Utnämning/befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 12:31 CEST

Regeringen har 2004-07-29 beslutat att:

· översten Karl-Eric Johansson placeras som försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Budapest fr.o.m. den 29 juli 2004, dock längst t.o.m. den 30 juni 2007

· majoren Jan Vall placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Paris fr.o.m. den 29 juli 2004, dock längst t.o.m. den 30 juni 2005

· örlogskaptenen Alf Kofod placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Berlin fr.o.m. den 1 oktober 2004, dock längst t.o.m. den 30 september 2006

· kommendörkaptenen Håkan Andersson placeras som teknisk assistent vid Sveriges beskickning i Moskva fr.o.m. den 1 augusti 2004, dock längst t.o.m. den 31 juli 2005


Kontakt:
Pernilla Baralt
Planeringschef
08-405 24 31
070-316 08 77

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30