Försvarsdepartementet

Utnämning och befattningsplacering

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:05 CEST

Regeringen har idag beslutat att överstelöjtnant Joakim Bloom placeras som reseattaché vid Sveriges beskickning i Oslo från och med den 1 oktober 2011 tills vidare, dock längst till och med den 31 juli 2014.

Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74