Skandia

Utnämningar i Skandia

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 10:17 CEST

Ulf Spång, förste vice VD i Skandia, har utsetts till ny styrelseordförande i Skandia Life (UK). Bolaget utgör kärnan i Skandias verksamhet i Storbritannien.

Michael Wolf, som för närvarande är tf chef för division Europa, omfattande Sverige och kontinentaleuropa, kommer att fortsätta i den rollen nu som ordinarie Europachef.

Cecilia Daun-Wennborg har, som tidigare meddelats, utsetts till Sverigechef. Hennes uppdrag breddas dock nu från att vara koordinerande till ett reguljärt linjeansvar för Skandias bolag och verksamheter i Sverige.
För ytterligare frågor:
Gunilla Svensson, pressekreterare,
tel 08- 788 42 97 eller 0705 - 75 75 7 8

Koncernfunktion Kommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com

Besök:
Sveavägen 44