Stora Enso AB

Utnämningar inom Stora Enso Paper och Financial Services

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 12:09 CEST

Hannu Kasurinen har utnämnts till Senior Vice President, Strategy and Business Development, fr o m 1 augusti 2004. Han kommer att rapportera till Kai Korhonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Paper och vara baserad i Helsingfors.

Hannu Kasurinen (41) är för närvarande Senior Vice President and Group Treasurer, Financial Services and Risk Management. Han anställdes i koncernen 1993.

Markus Rauramo har utnämnts till Senior Vice President and Group Treasurer, Financial Services, fr o m 1 augusti 2004. Han kommer att rapportera till Esko Mäkeläinen, CFO och vara baserad i London.

Markus Rauramo (36) är för närvarande Vice President, Corporate Strategy and Investments. Han anställdes i koncernen 1993.

För ytterligare information, v g kontakta:
Esko Mäkeläinen, CFO, tel. +44 20 7016 3115
Kai Korhonen, SEVP, Stora Enso Paper, tel. +44 20 7016 3162
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel. +44 77 9934 8197


www.storaenso.com


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8