Försvarsdepartementet

Utnämningar och befattningsplaceringar

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:25 CEST

Regeringen har idag beslutat att:

 

- Överstelöjtnanten Jörgen Forsberg placeras som reseattaché i Dublin från och med den 9 september 2010 tills vidare, dock längst till och med den 31 juli 2013. Jörgen Forsberg kommer att vara stationerad i Sverige och Försvarsmakten.
- Översten Peter Adolfsson placeras som sidoackrediterad förvarsattaché i Tbilisi från och med den 9 september 2010 tills vidare, dock längst till och med den 31 juli 2013. Peter Adolfsson är stationerad vid Sveriges beskickning i Ankara.
- Överstelöjtnanten Ulf Stenback placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Paris från och med den 9 september 2010 tills vidare, dock längst till och med 31 juli 2012.
- Överstelöjtnanten Stefan Svahn placeras som biträdande försvarsattaché vid Sveriges beskickning i Berlin från och med den 9 september 2010 tills vidare, dock längst till och med de 31 juli 2012.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74